Oldaltérkép

Támogassa Szigetbecse Községért

Közalapítványunkat

az SZJA 1 % felajánlásával

19180650-1-13

Szigetbecse Község Díszpolgára kitüntetés

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete  „Szigetbecse Község Díszpolgára'' kitüntetést alapított azon természetes személyek munkásságának elismeréséül, akik a község fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek, munkásságukkal, alkotásaikkal elismerést szereztek a városnak. A díszpolgári címmel emlékplakett és díszoklevél jár.

Szigetbecse Község Díszpolgárai:  

Magasitz Lajos  

Bogdán József

Fejesné Schwarcz Erzsébet

 

 

 

 

   


SZIGETBECSÉÉRT cím

 Szigetbecséért cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan altalános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez. A község fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturáIis és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő hasznos munkát végzett, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el.

A Szigetbecséért címmel külön erre a célra készített Szigetbecséért felirattal ellátott arany emlékgyűrű és díszoklevél jár.

Szigetbecséért kitüntetésben részesültek:

       Magasitz Lajos            

 Kerekes László    

 

Bogdán József      

 Fejesné Schwarcz  Erzsébet  

 

 Szabó Béláné        

          Lumei Sándorné                

 

Losonczy Béla

Keszthelyi Ignácné


Szigetbecse Szolgálatáért Díj

Szigetbecse Szolgálatáért Díj adományozható azon személyelveknek és közösségeknek, akik a község érdekében hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek az oktatás-, közművelődés-, egészségügy-, szociális-,  sport-,  köztisztviselői-  és közbiztonság szolgálatában.   Szigetbecse Szolgálatáért díjban részesülőnek erre a célra készített emlékérem, díszoklevél és jutalom jár.

Szigetbecse Szolgálatáért  Díjban részesültek:

Vrbovszky Andrásné

Losonczy Lajos

Czár János

Szalai Ernő

Lerner Mária

Majercsik Józsefné

Caption