FőoldalOldaltérkép

 

PROGRAMAJÁNLAT

Aktuális programajánlataink:


 

E-hulladék gyűjtés:


 

Húsvéti szemétszállítás:                               

Tájékoztatjuk, hogy a húsvéti ünnepre való tekintettel a kommunális hulladékszállítást az alábbi időpontban végzi a szolgáltató:

  2015. 04. 06.-ai (Hétfő) szállítást     2015. 04. 04.-én (Szombat) végezzük el!


 

Települési támogatások - szociális segélyek változása

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-tőljelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Átalakul a finanszírozás rendszere. Tovább...

Nyomtatvány az igényléshez:

 


MEGHÍVÓ:

Meghívó Képviselő-testület ülésére

Meghívó Magyar Zarándokút évnyitóra

 


Tüdőszűrés Szigetbecsén áprilisban. Részletek itt olvashatók:

 


PÁLYÁZATOK:

Pénzügyi ügyintézői állásra pályázat:

Óvodapedagógus állásra pályázat:


 

Gyűjtő konténer az óvodában:


Óvodai beiratkozásra felhívás:


 

 Gólyaparti a Tóparti óvodában:


 

RSD sajtóközlemény:

Társulati irányítás mellett hamarosan megkezdődhet a házi bekötések kiépítése a Ráckevei-Soroksári Duna-ág Víziközmű Társulat érdekeltségi egységeinél. 

RSD üdülőterületi legfrissebb hírek:


 

Rendőrségi felhívás

Ráckevei Rendőrkapitányság felhívása:


 

Általános iskolai felvételi körzet Szigetbecse:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatalnak február utolsó napjáig kell tájékoztatni a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt általános iskolai felvételi körzetekről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a Kormányhivatal meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét.

 

Köznevelési intézmény neve:  Szigetbecse - Makád Általános Iskola

                                                    2321. Szigetbecse, Makádi u. 46-48.

Felvételi körzet:                        Szigetbecse község közigazgatási területe                                                   

 


Háztól szállítják a szelektív hulladékot

Magyarországot az Európai Unió előírásai kötelezik arra, hogy 2020-ig a háztartási és az ahhoz hasonló hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újra használatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50 százalékra növelje. A hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. törvény 2012. évi módosítása többek között ennek az uniós kötelezettségnek a végrehajtását is célozta, amikor 2015. január 1-jei hatállyal előírta a kötelező szelektív hulladékgyűjtést.  Tovább:

Szállítási időpontok:


Felhívás ebösszeírásra:

2015. február 1-től március 31-ig terjedő időszakban Szigetbecse Község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  Tovább:

Ebösszeírási adatlap pdf-ben:

Ebösszeírási adatlap kitölthető formátumban:

 

 


Ivóvíz minőségét javító projekt

Szigetbecse Község Önkormányzatának vízellátási kötelezettsége keretében megfelelő minőségű ivóvizet biztosító vízellátási rendszert kell kialakítania. A szolgáltatott víznek meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben előírt minőségi követelményeknek. Tovább

 


Tájékoztatás a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével megváltoztak. Tovább..

Bevallási, bejelentési nyomtatvány:

Bejelentési nyomtatány párlat megsemmisítéséről:

 


RSD tájékoztató a csatornázási munkálatokról

Mind a 14 településen haladnak a munkálatokkal a csatornázást végzők, így 2015. tavaszára elkezdődhet a próbaüzem a Duna menti településeken! A ráckevei – soroksári Duna – ágának üdülőterületi csatornázásának több mint 7 milliárd összköltségvetésű beruházását az Európai Unió és a Magyar Állam támogatja. A kiépítéshez az üdülőtulajdonosok is hozzájárulnak, így a szennyvízkivezetés megoldott lesz ezeken a Duna menti területeken, valamint a víz minősége is
nagymértékben javul. Tovább a cikkhez:

 


KÉMÉNYSEPRÉS:

ÉrtesÍtjük a lakosságot, hogy a 63/2012. (Xll. 11.) BM rendelet 3-4.s értelmében előírt kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül - 2015.08.01-L2.3L-ig látják el dolgozóink. Társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szőlő, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.