Oldaltérkép

Tájékoztatás
2017. július 1-től a Tóparti Óvodába és az Általános Iskolába PET palackokat nem lehet vinni, az átvétele megszűnik.


 

 

Bio-Pannónia Kft. felszólító leveleire Ügyvéd úr tájékoztató levele

T.

TAKÁCS ANDRÁS POLGÁRMESTER ÚR!

Szigetbecse Község önkormányzata 2321 Szigetbecse,

Petőfi Sándor utca 34.

 

Tárev: Bio-Pannónia Kft. ,,f.a.” kapcsolatos felszólítások

Tisztelt Polgármester Úr!

Telefonon történt megkeresésére a Bio-Pannónia Kft. „fa." irányába az egyes szigetbecsei lakosoknak fennálló tartozások megfizetése ügyében kiküldött fizetési felszólítások kérdésében ezennel az alábbi választ adom.

A szemétszállítási szolgáltatást korábban többek között Szigetbecsén is végző Bio-Pannónia Kft. felszámolás alá került 2013.12.20. A Bio-Pannónia Kft. felszámolója F REG AT CONSULT Kft.

Az interneten az Elektronikus Értékesítési Rendszer oldaláról megtudható volt, hogy a Bio-Pannónia Kft. felszámolója kb. 16.000 tételből álló, részben elévült kis értékű, részben elévült követelést adott áll árverés révén 2017. áprilisban.

Feltételezhetőleg ezzel van összefüggésben a többek között Szigetbecse Község lakosainak is az utóbbi napokban tömegesen kiküldött fizetési felszólítások.

Ismereteim szerint a fizetési felszólítások nem ajánlott levél formájában érkeztek, hanem sima postai levél útján, illetőleg sem az abban szereplő engedményezi nyilatkozat, sem az ügyvédi felszólítás nem rendelkezik eredeti aláírásokkal, valamint a fentieken túl a felszólításokban nem került részletezésre, hogy a tartozás miiyen jogcímeken milyen összegekből tevődik össze, azaz a tartozás így a címzettek számára pontosan nem azonosítható.

A követelés pontos beazonosíthatóságának hiánya miatt nem derül ki a címzett részére, hogy a vele szembeni követelést elévült-e, vagy nem, illetve ha a követelés nem évült el, úgy nem lehet meggyőződni arról, hogy a címzett a követelt összeget esetlegesen korábban mégis befizette-e és ezáltal a tartozása nem áll fenn.

Az előadottakra tekintettel célszerűbbnek tartom, hogy a címzettek mindaddig ne fizessék be a csekken szereplő összeget, míg nem kapnak legalább olyan postai ajánlott levelet, melyben a fennálló tartozásuk részletezve (tartozás keletkezésének hónapja, Összege, jogcíme) van, mert ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy elévült tartozást, vagy esetlegesen fenn sem álló tartozást fizetnek ki.

Kískunlacháza, 2017. június 26.                                                                                    

 

 


 

Szigetbecsei Krónika lapszámai itt is megnézhetőek:


 

T á j é k o z t a t á s

 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Lazur Erika helyettes védőnő

Telefon:30/374-8609

(munkanap:8-16 óráig)

Szigetbecsén vagyok: kedden és szerdán

VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS:

kedd: 8.30-10.30-várandós-és nővédelmi

      10.30-12.30-csecsemő-és gyermek

 

2017. május 31-én kötelező védőnői értekezlet miatt a rendelés szünetel. 


MOZGÓ PATIKA

nyílt Szigetbecsén az orvosi rendelővel szemben.

NINCS PLUSZ KÖLTSÉG! UGYANOLYAN ÁRON MEGKAPJA GYÓGYSZEREIT, MINT RÁCKEVÉN! HAVONTA VÁLTOZÓ AKCIÓK!

Keresse szórólapunkat Nálunk vagy a www.kulcspatika.hu oldalon!

Komplett patikai szolgáltatás:

-Receptkiváltás

-Vitaminok

-Étrendkiegészítők

-Állatgyógyszerek

Nyitva tartás az orvosi rendeléshez igazítva:

Hétfő: 13:00-16:00

Kedd: 9:00-12:00

Szerda: 13:00-16:00

Csüt.: 11:00-13:30

Péntek: 11:00-13:30

 

 


 

Kéményseprési tájékoztató

Tájékoztatjuk a lakosságot , hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.  

Az ütemtervet itt tekintheti meg. Szigetbecse a 9. sz. körzetben található.

Legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről:

Kéményseprést végzők listája:

 


 


Szigetbecse Helyi Építési Szabályzata, települészerkezeti terve elkészült, jóváhagyásra került.

A szabályzat és terv itt megtekinthető:

 


Vadászterületek kialakításával kapcsolatos tájékoztató:

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. §-ban foglaltak alapján a Pest Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé a 2017. március 1-től 2037. február 28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint.

13-577350-301 kódszámú vadászterület kijelölő határozata

13-577350-301 kódszámú vadászterület térképe

Térkép:                                     

577350                             

578050                              

578150                            

 Tájegység átnézeti térképe: 

A 13-577350-301 vadászterület határának megállapítása:  

Vadászterületeket megállapító határozatok jogerőre emelkedése:


     

 

 

Települési támogatások - szociális segélyek változása

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-tőljelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Átalakul a finanszírozás rendszere. Tovább...

Nyomtatvány az igényléshez:


 

 


Tájékoztatás a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével megváltoztak. Tovább..

Bevallási, bejelentési nyomtatvány:

Bejelentési nyomtatány párlat megsemmisítéséről:


André Kertész fotópályázat 2016. díjazottjai itt megtekinthetők: 

 

Díjazott fotók:

Varga Endre: Ráckeve blue

Varga Endre: Ráckeve blue

Králik Dániel: Hajnal

Laczkó-Magyar György: Parton

Jónak Anita: Csiga

Mayer Márton: Hazatérés

Horváth Mónika: Szigetcsúcs emlékmű

Tátrai Emilia: Szánkózó domb szobrokkal

Ecsedi Ákosné: Szent Imre tér

dr. Tóta Krisztián: Csepeli obeliszk